Buchowska, Natalia. „Ramy Prawne współpracy Unii Europejskiej Z Organizacją Narodów Zjednoczonych W Dziedzinie Ochrony Praw człowieka”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 76, nr 3, styczeń 2014, s. 79-91, doi:10.14746/rpeis.2014.76.3.6.