Edwarczyk, B. „Projekty Hybrydowe U Progu Perspektywy Finansowej 2014-2020”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 76, nr 3, styczeń 2014, s. 211-37, doi:10.14746/rpeis.2014.76.3.15.