Deszczyński, B. „Adrian Payne, Pennie Frow, Strategic Customer Management, Integrating Relationship Marketing and CRM”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 76, nr 3, styczeń 2014, s. 331-3, doi:10.14746/rpeis.2014.76.3.25.