Bogucki, O. „Teorie języka a Pluralizm wartości W kontekście Teorii wykładni Prawa”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 76, nr 4, styczeń 2014, s. 55-67, doi:10.14746/rpeis.2014.76.4.4.