Sobol-Kołodziejczyk, P., i M. Zieliński. „Witold Pokruszyński, Filozofia bezpieczeństwa”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 76, nr 4, styczeń 2014, s. 381-3, doi:10.14746/rpeis.2014.76.4.26.