Żywiecka, H. „Paweł Smaga, Rola Banku Centralnego W Zapewnieniu stabilności Finansowej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 76, nr 4, styczeń 2014, s. 388-90, doi:10.14746/rpeis.2014.76.4.29.