Wojnowska-Radzińska, Julia. „Dostęp Cudzoziemca Do Akt W postępowaniu W Przedmiocie zobowiązania Do Powrotu – Uwagi De Lege Lata I De Lege Ferenda”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 81, nr 1, marzec 2019, s. 57-71, doi:10.14746/rpeis.2019.81.1.4.