Piątek, W. „Profesor Roman Hauser Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej W Lublinie”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 76, nr 4, styczeń 2014, s. 397-8, doi:10.14746/rpeis.2014.76.4.32.