Olszewski, Henryk. „W Stulecie Wydziału Prawa UAM”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 81, nr 2, czerwiec 2019, s. 5-17, doi:10.14746/rpeis.2019.81.2.1.