Lączkowski, Wojciech. „Wspomnienia byłego Dziekana”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 81, nr 2, czerwiec 2019, s. 19-23, doi:10.14746/rpeis.2019.81.2.2.