Bogucki, Olgierd. „O Konstytutywnej współzależności wyjaśniania I Identyfikowania czynności Konwencjonalnych”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 81, nr 2, czerwiec 2019, s. 51-65, doi:10.14746/rpeis.2019.81.2.5.