Lemkowski, Marcin. „Uwzględnienie Skargi Kasacyjnej Przez Sąd Najwyższy Jako Podstawa żądania Naprawienia Szkody wyrządzonej Przez Wydanie Prawomocnego Orzeczenia Niezgodnego Z Prawem”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 81, nr 2, czerwiec 2019, s. 97-100, doi:10.14746/rpeis.2019.81.2.8.