Szwarc, Andrzej J. „Dziekańskie Wspomnienia W 100-Lecie Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 81, nr 2, czerwiec 2019, s. 25-34, doi:10.14746/rpeis.2019.81.2.3.