Baranowska-Zając, Wioleta. „Kilka Uwag O Nowych Kompetencjach przewodniczącego Organu stanowiącego I Kontrolnego Jednostki samorządu Terytorialnego Po Nowelizacji samorządowych Ustaw Ustrojowych Z 11 Stycznia 2018 Roku”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 81, nr 2, czerwiec 2019, s. 111-26, doi:10.14746/rpeis.2019.81.2.9.