Główczewski, Michał. „Wiedza Polskich sędziów I prokuratorów Na Temat Psychologii Zeznań Naocznych świadków W świetle Badania własnego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 81, nr 2, czerwiec 2019, s. 141-58, doi:10.14746/rpeis.2019.81.2.11.