Czeszejko-Sochacka, Katarzyna. „«Inność drażni jednakowość» – Kilka Uwag O Problematyce Dyskryminacji osób LGBT Ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Karnego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 81, nr 2, czerwiec 2019, s. 191-05, doi:10.14746/rpeis.2019.81.2.14.