Siwek, Kamil. „Ponownie O Artykule 25 § 2a Kodeksu Karnego. Kilka Uwag Do artykułu Jana Kluzy «Nowe Granice Obrony Koniecznej? Uwagi Na Tle Nowelizacji Kodeksu Karnego Z 8 Grudnia 2017 r.»”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 81, nr 2, czerwiec 2019, s. 207-15, doi:10.14746/rpeis.2019.81.2.15.