Mrożek, Jakub. „Samorząd Zawodowy a pojęcie Administracji Publicznej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 81, nr 2, czerwiec 2019, s. 127-40, doi:10.14746/rpeis.2019.81.2.10.