Zmierczak, Maria. „Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzysztof Zagórski, Doktryna Polaków. Klasyczna Filozofia Polityczna W Dyskursie Potocznym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 81, nr 2, czerwiec 2019, s. 217-20, doi:10.14746/rpeis.2019.81.2.16.