Kurkowski, Piotr. „Zarządzanie Kadrami Pod Redakcją Naukową Tadeusza Listwana”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 81, nr 2, czerwiec 2019, s. 221-2, doi:10.14746/rpeis.2019.81.2.17.