Kondej, M. „Przełamanie rezultatów wykładni językowej Zgodnie Z Zasadą nadrzędności Konstytucji”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 81, nr 3, wrzesień 2019, s. 39-52, doi:10.14746/rpeis.2019.81.3.3.