Staniszewska, L. „Instytucja współdziałania Materialnego W Wydawaniu aktów Administracyjnych Na przykładzie Wybranych porządków Prawnych – Polski I Republiki Federalnej Niemiec”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 83, nr 1, marzec 2021, s. 129-41, doi:10.14746/rpeis.2021.83.1.10.