Radajewski, M. „Status Prawny oskarżyciela W postępowaniu Przed Trybunałem Stanu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 82, nr 1, marzec 2020, s. 71-84, doi:10.14746/rpeis.2020.82.1.5.