Basa, M. „Instytucja ławników Sądu Najwyższego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 82, nr 1, marzec 2020, s. 85-99, doi:10.14746/rpeis.2020.82.1.6.