Urban, D. „Finansyzacja Gospodarki W ujęciu Makroekonomicznym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 82, nr 1, marzec 2020, s. 231-45, doi:10.14746/rpeis.2020.82.1.16.