Zawadzka-Pąk, U. K. „Aksjologiczno-Prawna Analiza Plebiscytowego Modelu budżetu Partycypacyjnego (obywatelskiego) Na przykładzie Wybranych Polskich Miast”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 82, nr 1, marzec 2020, s. 283-98, doi:10.14746/rpeis.2020.82.1.19.