Waliszewski, K. „Krystyna Nizioł, Misselling usług Finansowych. Problemy I Uwarunkowania Prawno-Ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 82, nr 1, marzec 2020, s. 299-01, doi:10.14746/rpeis.2020.82.1.20.