Czechowicz, S. „Problem wielości Sankcji Represyjnych Za Nieszczepienie Dziecka Z Perspektywy Skutecznego Wykonania obowiązku Szczepień”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 83, nr 1, marzec 2021, s. 37-46, doi:10.14746/rpeis.2021.83.1.3.