Wojnowska-Radzińska, Julia. „Legitimizing Pre-Emptive Data Surveillance under the EU Law: The Case of the PNR Directive”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 83, nr 1, marzec 2021, s. 115-27, doi:10.14746/rpeis.2021.83.1.9.