Górska, Rumiana. „Ocena wpływu Programu «Rodzina 500+» Na Polską Gospodarkę Za Pomocą Modelu CGE”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 82, nr 3, wrzesień 2020, s. 249-66, doi:10.14746/rpeis.2020.82.3.17.