Badowiec, R. „Postępowanie Dowodowe Na Rozprawie głównej Bez udziału oskarżonego W świetle Art. 378a Kodeksu postępowania Karnego a Standardy Rzetelnego Procesu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 83, nr 4, grudzień 2021, s. 93-105, doi:10.14746/rpeis.2021.83.4.7.