Justyński, T. „«Dziedziczenie» Rodzinnych ogrodów działkowych. Uwagi De Lege Lata I De Lege Ferenda”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 83, nr 3, wrzesień 2021, s. 77-91, doi:10.14746/rpeis.2021.83.3.6.