Boike, P. „Prawo I Literatura. Parerga, Red. Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 82, nr 3, wrzesień 2020, s. 311-2, doi:10.14746/rpeis.2020.82.3.21.