Szymborski, P. „Szanse I zagrożenia U Progu Emerytury: Sytuacja Starszego Pokolenia W kontekście więzi Rodzinnych I solidarności międzypokoleniowej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 83, nr 4, grudzień 2021, s. 271-88, doi:10.14746/rpeis.2021.83.4.18.