Kępiński, J. „Interests Protected under the Polish Law on Combating of Unfair Competition”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 82, nr 2, czerwiec 2020, s. 51-62, doi:10.14746/rpeis.2020.82.2.4.