Hendel, M. „Miejsce Zjawiska współdzielenia W Koncepcji zrównoważonego Rozwoju”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 82, nr 2, czerwiec 2020, s. 167-7, doi:10.14746/rpeis.2020.82.2.12.