Ulbrych, M. „Regionalne zróżnicowanie potencjału przetwórstwa przemysłowego W Polsce W kontekście Postulatu Reindustrializacji”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 82, nr 2, czerwiec 2020, s. 229-46, doi:10.14746/rpeis.2020.82.2.16.