Zawora, J., i I. Kowalska. „Bilans wdrożenia ZIT W Polsce − Nowego Instrumentu Finansowania Polityki spójności UE”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 83, nr 3, wrzesień 2021, s. 235-52, doi:10.14746/rpeis.2021.83.3.16.