Szwast, M. „Skuteczność Skargi Na przewlekłość postępowania Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (w świetle Orzecznictwa)”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 83, nr 4, grudzień 2021, s. 49-64, doi:10.14746/rpeis.2021.83.4.4.