Bugajski, B., i A. Nowak-Gruca. „O”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 82, nr 3, wrzesień 2020, s. 127-42, doi:10.14746/rpeis.2020.82.3.9.