Demenko, Anna, i Michał Urbańczyk. „Politically Correct Hate Speech”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 82, nr 3, wrzesień 2020, s. 169-77, doi:10.14746/rpeis.2020.82.3.12.