Kalinowska-Sufinowicz, B. „Molestowanie Seksualne I Jego Koszty Finansowe Dla Gospodarki”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 82, nr 3, wrzesień 2020, s. 179-96, doi:10.14746/rpeis.2020.82.3.13.