Michałowska, K. „Ochrona Zdrowia Dziecka I Jego Rodziny a Realizacja obowiązku Nauki W Sytuacji Stanu Epidemii”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 83, nr 1, marzec 2021, s. 21–35, doi:10.14746/rpeis.2021.83.1.2.