Dajczak, W. „Czasopismo Prawnicze 2.0: Racjonalna Ewolucja Czy Wymuszona Rewolucja? ”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 83, nr 2, czerwiec 2021, s. 123-39, doi:10.14746/rpeis.2021.83.2.8.