Gorynia, M., i B. Sitek. „Rola Czasopism Naukowych W Zreformowanym Systemie Nauki I Szkolnictwa wyższego W Polsce”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 83, nr 2, czerwiec 2021, s. 39-57, doi:10.14746/rpeis.2021.83.2.4.