Liszewska, A. „Sporne Problemy Typizacji usiłowania”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 83, nr 4, grudzień 2021, s. 5-17, doi:10.14746/rpeis.2021.83.4.1.