Śliwiński, R., i M. Śliwińska. „The Competitive Factors of German Enterprises in Poland”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 83, nr 3, wrzesień 2021, s. 287-99, doi:10.14746/rpeis.2021.83.3.19.