Kała, D. P. „Ogólne przesłanki Nadania Stopnia Doktora Habilitowanego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 83, nr 1, marzec 2021, s. 229–242, doi:10.14746/rpeis.2021.83.1.17.