Rocki, M. „Łączenie studiów Z Pracą Zarobkową a wejście absolwentów wyższych Uczelni Na Rynek Pracy”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 83, nr 4, grudzień 2021, s. 205-23, doi:10.14746/rpeis.2021.83.4.14.