Jurek, Łukasz. „Wiek a Absencja Chorobowa pracowników”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 83, nr 4, grudzień 2021, s. 225-38, doi:10.14746/rpeis.2021.83.4.15.